Over ons en de aankoop procedure

Laten we ons eerst aan u voorstellen, wij zijn Dudas Maria (Hongaarse) en Anton Wetters (Nederlander) en alhier ter lande bestieren wij een makelaars bedrijf. Sedert jaren zijn wij in het bezit van een dergelijke (makelaar) licentie en indien werkzaam in deze branche is het hebben van een dergelijke licentie een vereiste door de Hongaarse overheid.

Wij wonen zelf in Hongarije, spreken de taal, begrijpen de kultuur en weten de juiste
juridische weg om een overdracht, van een bepaald objekt, rimpelloos naar uw naam over te laten schrijven.

In Hongarije moet, dat is wettelijk verplicht, elke transactie m.b.t. onroerend goed door een beedigde advocaat begeleidt worden. Deze draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kontakten met de gemeentelijke, provinciale en nationale overheid (overheden) en ook voor de juiste juridische en financiele afhandeling.

In regel, tenzij anders vermeldt, is de vermeldde aanschafprijs een v.o.n. bedrag met als toevoeging dat het vermeldde bedrag gebaseert is op een wisselkoers van 295 HUF tegen de EURO. Die vrij opnaam prijs houdt de volgende zaken in :

1 : De netto aanschafprijs van het betreffende objekt
2 : De eenmalige heffing (4%) door de Hongaarse staat over het netto aanschaf bedrag
Ongeveer 3 tot 6 maanden na aanschaf ontvangt u deze rekening bij uw
woonadres in land van herkomst (begeleidt door een schrijven in het Hongaars
en Engels) tenzij u aangeeft die liever op u nieuw woonadres alhier ter lande te
ontvangen.
3 : De kosten voor de behandelende advocaat m.b.t. de overschrijving en
4 : Ons werkgeld

Van alle onderdelen worden u officiele bonnen overhandigd.

De additionele zaken bestaan (incluis de aanschafprijs) uit de volgende :

A : Voor de advocaat wordt een nieuwe uitdraai uit het kadaster van het betreffende,
aan te schaffen, objekt opgevraagd. Daarin staan zaken vermeldt als alle gegevens
van de eigenaar (eigenaren), het volledige adres, de kavel grote, het kadaster –
nummer, zeg maar het paspoort van het betreffende pand, waaruit we ook kunnen
opmaken of het objekt hypotheek / lening vrij is.
B : Na de overdracht volgt een nieuwe inschrijving in het kadaster maar dan op uw
naam (namen).
C : De aanwezige nutsvoorzieningen worden op hun meter standen gekontroleerd
en overgeschreven naar uw naam. Des gewenst kan een regeling voor een
automatische betaling worden getroffen.
D : Indien gewenst openen we een bankrekening, alhier ter lande, voor en met u,
regelen een bankkaart en een toegang tot internet bankieren (in het Engels).
E : Indien gewenst sluiten we een huis verzekering voor en met uw af de kosten
voor een verzekering (ligt aan het type huis) schommelen zo tussen de 120 en
200 EURO per jaar.

Het is ook mogelijk dat u alhier ter lande een residentiekaart (Lakcim Kartya) wilt verkrijgen. Met een dergelijke kaart kunt u bv, een auto alhier kopen, een bedrijf op-
richten en bv. een nationale ziektekosten verzekering afsluiten. De kosten voor het
laatst genoemde zijn rond de 23 EURO (ligt een beetje aan de koers) per maand en is
voor gepensioneerden kostenloos. Wat vraagt de Hongaarse overheid van u als u een
dergelijke kaart wenst te verkrijgen ? :

1: U moet kunnen aantonen alhier ter lande een dak boven uw hoofd te hebben.
Kortom een bezit (onroerend goed) doch het kan ook een huurobjekt zijn.
Mee nemen dus het rechtsgeldig ondertekende aanschaf of huur kontrakt.
2: U moet kunnen aantonen dat u financieel onafhankelijk bent. Dat kan op
diverse manieren zoals een vast maandelijks inkomen (uit werk en/of een
uitkering in een EU land) en/of u beschikt over een redelijk bedrag op een
bank of spaar rekening in een EU land
3: U moet kunnen aantonen dat u in een EU land (voor de aanvraag van deze
residentiekaart dus) een aldaar geldige ziekte kosten verzekering heeft.
4: Bij registratie een (minimaal nog 3 maanden geldig) paspoort of ID kaart
van een land binnen de EU kunnen overleggen.
5: Een nieuwe uitdraai uit het kadaster (kosten 21 EURO) waaruit blijkt dat
u (zie punt 1) nog steeds de eigenaar of huurder van het betreffende pand
bent.
6: Bij het post kantoor kopen we tenslotte 1 zegel (per aanvraag) van 1000 HUF
zeg maar 3.30 EURO.

Onze assistentie voor bovenstaand werk is niet ingesloten in ons eerder genoemd
werkgeld. Mocht u detail vragen hebben over deze vorm van resideren stelt u die
dan gerust aan ons. We hebben tientallen mensen aan residentie en aan de nationale
ziektenkosten verzekering geholpen.

Voor mensen uit niet EU landen gelden andere regels, als u die wilt weten neem dan gerust kontakt met ons op.

Zo simpel is het, groeten Anton en Maria.

Dutch
Image: